ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดกระบี่

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

เกาะพีพีดอน
มีหาดทรายและอ่าวที่สวยงามกระจายอยู่รอบเกาะ สามารถเช่าเรือเที่ยวหรือดำน้ำดูปะการังรอบเกาะพีพีดอน

ธารโบกขรณี
มีต้นอโศกขึ้นอยู่ริมธาร สภาพทั่วไปเป็นธารน้ำธรรมชาติไหลลงมายังแอ่งน้ำน้อยใหญ่ซึ่งอยู่ต่างระดับกัน มีมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่แกะสลักจากไม้ ประดิษฐานอยู่ใกล้กับศาลาบูชาเจ้าพ่อโต๊ะยวน-โต๊ะช่อง

หินแดง
เป็นหินโสโครก อยู่ฝั่งด้านนอกของทะเลอันดามัน มีปะการังชนิดต่าง ๆ ที่สวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ

เกาะห้า
กลุ่มเกาะ 5 เกาะ เกาะห้าใหญ่มีรูปร่างคล้ายใบเรือ และเป็นจุดดำดูปะการังน้ำตื้น

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามทั้งลำธาร น้ำตก ถ้ำ

เกาะลันตาน้อย
เป็นเกาะที่เป็นชุมชนของชาวเกาะลันตา มีวิถีชีวิตแบบเก่า ๆ บ้านเรือนโบราณยังมีให้พบเห็น

เกาะรอกใน
เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน มีหาดทราย และแนวปะการังเป็นกลุ่มๆ ตามโขดหิน มีแหลมธงและอ่าวศาลเจ้า ผืนทรายละเอียดขาวเนียน น้ำทะเลใสเป็นสีเขียวจนมองเห็นปลาหลากสีสัน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม
มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ สระมรกต เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบ ๆ เป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ

เขาขนาบน้ำ
เป็นเขาสองสูงลูก ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่

เกาะยูง
มีชายหาดเป็นหาดหิน มีหาดทรายเล็กน้อยตามหลืบเขา มีแนวปะการังสวยงาม

เกาะไม้ไผ่
มีหาดทรายสวยงาม และแนวปะการังซึ่งส่วนมากเป็นแนวปะการังเขากวาง

ถ้ำเสด็จ
ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม

ถ้ำเสือเขาแก้ว อ่าวลูกธนู
บริเวณถ้ำด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือที่เรียกว่า “เขาแก้ว” ภายในถ้ำยังปรากฎหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ

ป่าพรุ ท่าปอมคลองสองน้ำ
เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยา เพื่อเรียนรุ้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดิน และพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนกระบี่
เป็นศูนย์เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกร

หาดนพรัตน์ธารา
บริเวณหาดเป็นทรายละเอียดปะปนด้วยเปลือกหอยเล็ก ๆ ประดับด้วยทิวสนเรียงรายตามชายทะเลยาวเหยียด ชายหาดมีที่พักของอุทยานฯ ค่อนข้างเงียบสงบ

หมู่เกาะห้อง
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่หลายเกาะ เช่น เกาะเหลาหรือเกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะเหลาลาดิง เป็นเขาหินปูน น้ำทะเลใส หาดทรายขาว มีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก

สระแก้ว
อยู่ในเขตสวนป่าตำบลเขาทอง ประกอบด้วยสระน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ สระน้ำลอด สระเชิงเขา สระจระเข้ขาว สระน้ำทิพย์ สระน้ำคราม สระมรกต สระหุ้นแก้ง และสระน้อย

น้ำตกห้วยสะเด
เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง มี 3 ชั้น มีแอ่งน้ำใสสะอาด น้ำตกสายนี้ไหลมารวมกันที่คลองโตนและไหลลงสู่คลองกระบี่ใหญ่

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
ประกอบด้วยภูเขาหินปูน ป่าดิบ ป่าชายเลน และเกาะต่าง ๆ อุทยานฯ มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน รวมถึงสังคมพืชน้ำใต้ท้องทะเล

สุสานหอย
ฟอสซิลอายุราว 40 ล้านปี เกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นผิวโลก ปรากฏให้เห็นเป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเล

ถ้ำลอด
เป็นอุโมงค์ใต้เขาหินปูน บนเพดานถ้ำมีหินงอกและหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ กัน
ถ้ำผีหัวโตหรือถ้ำหัวกะโหลก
ภายในถ้ำเคยมีหัวกะโหลกมนุษย์ มีขนาดโตกว่าปกติจึงมีชื่อว่า “ถ้ำผีหัวโต” บนผนังถ้ำยังปรากฎภาพเขียนสีก่อนสมัยประวัติศาสตร์จำนวนมาก บนพื้นถ้ำมีเปลือกหอยทับถมกันอยู่เป็นจำนวนมาก

ถ้ำชาวเล
ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นรูปคน รูปสัตว์ และรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ

เกาะแดง
มีหาดทรายสวยงาม มีถ้ำลอดและเป็นบริเวณที่ดำน้ำดูปะการัง

น้ำตกหินเพิง
เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากยอดหน้าผาที่สูงชัน

อ่าวนาง
เป็นชายหาดยาว ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตระหง่าน มีเกาะใหญ่น้อยกว่า 83 เกาะ

เกาะไหง
ประกอบด้วยหาดทรายยาว และมีปะการังด้านหน้าหาด เป็นแหล่งดูปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

น้ำตกร้อนคลองท่อม
เป็นน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งในบรรดาน้ำพุร้อนอีกหลายแห่งที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนี้ น้ำมีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส เป็นน้ำร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมร่มรื่น ไหลไปรวมกันตามความลาดเอียงของพื้นที่ มีควันกรุ่นและคราบหินปูนธรรมชาติพอกอยู่เป็นชั้นหนา ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามแปลกตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง รวมไปถึงหมู่เกาะห้า หมู่เกาะรอก และเกาะไหง พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะมีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์

เกาะลันตาใหญ่
เรียงรายไปด้วยชายหาดและอ่าวที่สวยงามมากมายได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา อ่าวพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน

เกาะพีพีเล
เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับผิวทะเลโดยรอบเกือบทั้งเกาะ มีเวิ้งอ่าวสวยงาม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีถ้ำไวกิ้ง ที่ชาวบ้านมาเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งนี้ มีภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์

เกาะรอกนอก
มีหาดทรายขาวละเอียด และแนวปะการังน้ำตื้น

น้ำตกห้วยโต้
มี 5 ชั้น คือ วังสามหาบ วังจงลอย วังดอยปรง วังเทวดา และวังโตนพริ้ว

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม
แหล่งเก็บสะสมสิ่งของ วัตถุโบราณจำนวนมากมายที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณที่เรียกว่า “ควนลูกปัด”

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม