ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดพังงา

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดพังงา(3)

        สมัยกรุงศรีอยุธยา ตะกั่วป่ามีฐานะเป็นหัวเมืองทางใต้ ส่วนเมืองพังงาเป็นเมืองแขวง ขึ้นอยู่กับเมืองตะกั่วป่า   สมัยนั้นเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองเอก และมีหัวเมืองต่างๆ ขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชหลายเมือง รวมถึงเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และเมืองถลางด้วย
           ปี พ.ศ. 2328 คราวศึกลาดหญ้าในสมัยรัชกาลที่ 1 พม่ายกกองทัพมาปล้นสะดมเมืองตะกั่วป่าอีกครั้งในปี พ.ศ. 2352 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์กรมพระราชวังบวร ยกทัพหลวงมาช่วย จากกรุงเทพฯ และได้มาทันขับไล่ทหารพม่าหลบหนีไป ระหว่างศึกได้มีราษฎรบางส่วนอพยพไปหลบภัยอยู่ที่ กราภูวา ( ภาษามลายู แปลว่า ปากน้ำ ภูเงา ) ที่มีภูเขาล้อมรอบ ครั้นเสร็จศึกแล้วกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ทรงพระราชดำริว่า พม่าได้เผาเมืองถลางทำให้บ้านเมืองอ่อนแอยากที่จะสร้างขึ้นใหม่ จึงโปรดให้รวบรวมพลเมือง จากถลางข้ามฟากมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่ กราภูเงา และจัดการปกครองขึ้นเป็นเมือง จนกระทั่ง พ.ศ. 2383 เมืองตะกั่วป่า เริ่มเป็นปึกแผ่นมากขึ้นความร่ำรวยจากการค้าขายแร่ดีบุกที่เมืองตะกั่วป่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2404 - 2433 มีฐานะสูงเท่าเทียมเทืองพังงา และถลาง บางครั้งเจ้าเมืองตะกั่วป่ายังได้ดูแลเมืองอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งเมืองตะกั่วทุ่ง ถลาง และภูเก็ต

              ต่อมาเกิดปัญหาขึ้นภายในเมืองเนื่องจากการขัดผลประโยชน์ทางการค้าของ บรรดาชาวจีนก๊กต่าง ๆ ทำให้การผลิตแร่ดีบุกชะงักงัน กอปรกับราคาดีบุกในตลาดโลกขณะนั้นตกต่ำทำให้เศรษฐกิจของเมืองทรุดลง ในปี พ.ศ. 2433 มีการปฏิรูปการปกครองแบ่งเป็นมณฑลฝ่ายตะวันตก รวมเอาหัวเมืองต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เมืองตะกั่วป่ามีฐานะเป็นจังหวัด ขึ้นอยู่ในปกครองของมณฑลภูเก็ต และเริ่มเก็บภาษีแบบใหม่ พระนราเทพภักดี ( สิทธิ์ ) ผู้รักษาเมืองตะกั่วป่าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการเมืองดูแลแบ่งท้องที่เมืองตะกั่วป่าออกเป็น 3 อำเภอ คือ ตลาดใหญ่ เกาะคอเขา กะปง
              ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 พระพลยุทะสงคราม ปลัดเมืองผู้รักษาราชการแทน ย้ายเมืองตะกั่วป่าไปตั้งที่เกาะคอเขา ปากน้ำตะกั่วป่า เพื่อสะดวกแก่การคมนาคม ค้าขาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 ก็ปรับปรุงเมืองขึ้นเป็นเมืองท่าเรือแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะบางฤดูกาลที่เกาะคอคลื่นจัด ในปี พ.ศ. 2456 จึงย้ายศาลากลางจังหวัดและตัวเมืองมาตั้ง ที่บ้านย่านยาว ตำบลตะกั่วป่า คืออำเภอตะกั่วป่าในปัจจุบัน ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นมณฑลเมืองพังงาและตะกั่วป่าขึ้นอยู่กับมณฑลภูเก็ต จนถึงสมัยรัชกาลที่  7 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วประเทศ จึงยุบเมืองตะกั่วป่ามาขึ้งอยู่กับเมืองพังงา

<<<< ย้อนกลับ< ||

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย