ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดตรัง

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตรัง

อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
อนุสาวรีย์ของพระยารัษฎาฯ ผู้ที่ได้สร้างและทำนุบำรุงความเจริญแก่จังหวัดตรังไว้มาก ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น

กระพังสุรินทร์
เป็นสระน้ำกว้าง มีศาลากลางน้ำสวนสัตว์ รอบกระพังล้อมรอบด้วยต้นศรีตรัง

ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
ตั้งอยู่ริมถนนก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอกันตัง เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ นำมาปลูกเพื่อบุกเบิกการทำอาชีพสวนยางพารา

หาดปากเมง
เป็นหาดที่สวยและเงียบสงบแห่งหนึ่ง แนวหาดยาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเลอันดามัน

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
อาณาเขตตั้งแต่หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดสั้น หาดยาว หาดหยงหลิงไปถึงหาดเจ้าไหม รวมทั้งเกาะต่างๆอีก 9 เกาะ อาทิ เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเจ้าไหม

ทะเลสองห้อง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันประหลาดของภาคใต้อีกแห่งหนึ่ง ตรงกลางมีเนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดกัน แบ่งแอ่งน้ำออกเป็นสองตอน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง
มีหมู่ไม้ใหญ่ ลำธารและน้ำตกต่างๆเช่น น้ำตกโตนใหญ่ น้ำตกโตนน้อยและน้ำตกกะช่อง เป็นแหล่งศึกษาสัตว์ป่า มีพิพิธภัณฑ์สัตว์ป่า และสวนสัตว์ขนาดย่อม

อุทยานนกน้ำคลองลำชาน
อุทยานนกน้ำมีหนองน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำจำนวนมาก ตามเส้นทางสายโค้ง มีน้ำตกสายรุ้ง น้ำตกไพรสวรรค์ น้ำตกลำปอก

เขาปินะ
เป็นที่ตั้งของวัดปินะ บนเขามีถ้ำหลายถ้ำภายในถ้ำ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม

เกาะมุกและถ้ำมรกต
เป็นสถานที่สวยงามแปลกตา ด้านฝั่งตะวันออกของเกาะเป็นหมู่บ้านชาวประมง มีหน้าผาสูง มีถ้ำมรกต มีหาดทรายล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน

น้ำตกโตนเต๊ะ
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในอำเภอปะเหลียน ระหว่างทางผ่านน้ำตกโตนตก น้ำตกช่องบรรพต

น้ำตกอ่างทอง
เป็นน้ำตกชั้นเดียว ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ก้อนหินบริเวณน้ำตกนี้เป็นสีออกดำแกมเหลือง

เกาะไหง
บนเกาะมีหาดทรายขาว น้ำทะเลใสสะอาด รอบเกาะอุดมด้วยปะการังที่สมบูรณ์

เขาเจ็ดยอด
เป็นสวนสาธารณะและสวนสัตว์เปิด สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาลูกย่อมๆ และเป็นแนวยาวติดต่อกัน บริเวณเชิงเขาจะมีถ้ำเรียงรายอยู่หลายแห่ง

น้ำตกปากแจ่ม
เป็นน้ำตก 7 ชั้นลดหลั่นลงมายังแอ่งน้ำเบื้องล่าง สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยป่าไม้ซึ่งยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

น้ำตกช่องบรรพต
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ดูคล้ายทางน้ำที่แตกสาขากระจัดกระจายลดหลั่นมาตามเชิงชั้นเตี้ยๆ ภายใต้ป่าไม้ที่ขึ้นอยู่หนาแน่น

น้ำตกไพรสวรรค์
เป็นน้ำตกขนาดกลาง ประกอบด้วยชั้นย่อยๆ 7 ชั้น ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป

น้ำตกเจ้าพะ
เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูน รอบข้างเป็นป่าซึ่งยังคงสภาพธรรมชาติมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น เป็นที่อาศัยของเงาะป่าหรือ ชนเผ่าซาไก ชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ในป่าเขาบรรทัด

น้ำตกโตนเต๊ะ
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขา นครศรีธรรมราช

ถ้ำเลเขากอบ
เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอดถ้ำ บนแผ่นดินมีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน มีลำ คลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน และเกาะเหลาเหลียง

เกาะเชือก และ เกาะม้า
เกาะเชือกและเกาะม้า อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง เกาะเชือกเป็นเกาะหินเล็กๆ ไร้หาด 2 เกาะ ส่วนเกาะม้า อยู่ใกล้ไกับเกาะเชือก ไม่มีชายหาด ซึ่งหากมองผิวเผินจะดูเหมือนกองหินขนาดใหญ่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ส่วนเกาะม้า รูปร่างคล้ายกับห้วม้ากลางทะเล สวรรค์ของนักดำน้ำ

ถ้ำสุรินทร์
เป็นถ้ำที่สวยงามมาก

น้ำตกสายรุ้ง
เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงใหญ่ ทุกวันเวลา 15.00-17.00 น. ละอองน้ำของน้ำตกจะทำมุมกับแสงอาทิตย์ปรากฏเป็นประกายรุ้งสวยงาม

เกาะกระดาน
ชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็น แนวปะการังซึ่งทอดยาว มีอ่าวเล็กๆ   เหมาะสำหรับเล่นกระดานโต้คลื่น

น้ำตกลำปลอก
เป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ที่ใช้พลังน้ำจากน้ำตกลำปลอกในการผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถมองเห็นเกาะแก่งและทิวทัศน์ที่งดงามของปากแม่น้ำปะเหลียน

วนอุทยานน้ำตกพ่าน
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัด เป็นเนินเขาหินปูน แหล่งต้นน้ำลำธารของคลองปะเหลียน มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีถ้ำ 2 แห่ง   แห่งหนึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่บนหน้าผาสูง มีหินงอกหินย้อยมากมาย โพรงถ้ำทะลุถึงกัน

ถ้ำเขาช้างหาย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง อยู่ในพื้นที่ของอำเภอนาโยง เขตบ้านนาหมื่นศรี

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
มีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรัง มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี เพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมือง

เกาะลิบง
หมู่เกาะลิบงเป็นที่อยู่ของปลาพยูน มีหมู่บ้านชาวประมงอีกหลายหมู่บ้าน สามารถเห็นทิวทัศน์ เกาะเจ้าไหม และแหลมเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม