สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ คือการประเมินผลประโยชน์สุทธิทางสังคมจากโครงการลงทุน ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก เหตุผลสำคัญที่ต้องใช้เครื่องมือดังกล่าว เกิดจากความจำเป็นในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน เพราะทรัพยากรมีจำกัด และกำไรตลาดที่ได้รับจากโครงการลงทุนไม่สามารถสะท้อนกำไรของสังคมได้

2. นักวิชาการฝรั่งเศสเป็นบุคคลแรกที่เสนอแนะวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ แต่พัฒนา การของวิธีการวิเคราะห์เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหลัง ค.ศ. 1936 และพัฒนาการของการนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มาอธิบายการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เพิ่งจะเกิดขึ้นในทศวรรษ 1950

3. ปรัชญาพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์คือ ปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม ส่วนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์คือ หลักประสิทธิภาพสูงสุด

นิยามและเหตุผลที่ต้องใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์คือ การประเมินผลประโยชน์และต้นทุนสังคม อันเกิดจากโครงการลงทุนที่มีขนาดเล็ก

2. เหตุผลที่ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์มีดังนี้ ประการแรก การที่รัฐบาลต้องเลือกลงทุนเฉพาะโครงการที่คุ้มทุน เนื่องจากปัญหาทรัพยากรมีจำกัด ประการที่สอง การลงทุนในหลายๆกรณีมีปัญหาว่าราคาตลาดไม่สามารถสะท้อนต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่แท้จริงของสังคมได้ เช่น ปัญหาผลกระทบภายนอก ปัญหาการผลิตสินค้ามหาชน ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาดเงินทุน การกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจไม่เหมาะสม เป็นต้น

ประวัติโดยย่อของวิธีวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

สาเหตุที่ทำให้เกิดการคิดวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ คือ รัฐบาลมีความจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการด้านสาธารณูปโภค เช่น สะพาน การป้องกันน้ำท่วม ดังนั้นจึงเกิดความพยายามที่จะหาวิธีการวิเคราะห์โครงการที่มีเหตุผลทางวิชาการขึ้น

พื้นฐานทางสวัสดิการของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการวัดประโยชน์สุทธิของโครงการที่มีต่อสังคม คือ แนวคิดเกี่ยวกับส่วนเกินผู้บริโภค และต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคม หลักการสำคัญของทฤษฎีนี้ คือการเลือกโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด

2. หลักการที่ใช้ทดสอบคือ หลักการชดเชยซึ่งคิดโดย คาลดอร์-ฮิคส์ หลักการชดเชยอาศัยหลักเกณฑ์ความเหนือกว่าที่เป็นไปได้แบบพาเรโต้ เป็นเครื่องมือในการทดสอบว่าโครงการลงทุนใดจะทำให้สังคมได้รับสวัสดิการสูงขึ้นกว่าเดิม

พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ตัวอย่างการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย