สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจกับการเลือกของสังคม

1. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกของสังคมหมายถึงการศึกษาถึงวิธีการเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด

2. ในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างย่อมมีวิธีแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง

3. ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพราะแนวทางแก้ไขเหล่านั้นในแต่ละระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกัน

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกของสังคม

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกของสังคมหมายถึงการศึกษาวิธีการเลือกทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ไม่จำกัด
ถ้าทรัพยากรมีอยู่อย่างไม่จำกัดและสามารถเรียกใช้ได้ทุกเวลาในปริมาณที่ต้องการ การเลือกก็อาจไม่จำเป็น

ระบบเศรษฐกิจกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมมีวิธีแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เช่น ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือแบบทุนนิยม กลไกราคาและระบบตลาดมีส่วนสำคัญในการกำหนดว่าจะผลิตสินค้าอะไร ผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใคร ส่วนในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมไม่ว่าแนวประชาธิปไตยหรือแนวคอมมิวนิสต์ หน่วยวางแผนจากส่วนกลางเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจกับปัญหาเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับปัญหาเศรษฐกิจเพราะแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันกล่าวคือ ในระบบเศรษฐกิจที่ตลาดมีการแข่งขันสมบูรณ์ กลไกราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจที่ตลาดมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ อาจจำเป็นต้องมีการแทรกแซงโดยสถาบัน เช่น ภาครัฐบาล เป็นต้น

ระบบเศรษฐกิจกับการเลือกของสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบอบการปกครอง
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบของการปกครอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย