สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

1. ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ ปัญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร อันมีสาเหตุมาจากการเร่งพัฒนาประเทศและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว

2. ความเสียหายทั้งจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและจากมลพิษนั้น นอกจากความเสียหายโดยตรงที่ประเมินเป็นค่าตัวเงินได้แล้ว การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ความเสียหายต่อสุขภาพและการพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม ล้วนเป็นสิ่งที่ยากที่จะประเมินค่าเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ แต่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาทั้งในการประเมินค่าความเสียหายและในการวางแผนและกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะและสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

1. แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่บน 2 ฝั่งแม่น้ำมากกว่าแม่น้ำสายอื่น จึงเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากชุมชนขนาดใหญ่ต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสมุทรปราการขึ้นไปจนถึงปทุมธานี ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหามลพิษมากกว่าแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางประกง และแม่น้ำแม่กลอง

2. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล มีสาเหตุสำคัญคือของเสียต่างๆ ที่ไหลออกมาจากแม่น้ำสายหลักทั้ง 4 สาย ลงสู่อ่าวไทย และการดำเนินกิจการต่างๆ ในทะเล เช่นการทำเหมืองแร่ในทะเลและการจับปลามากเกินไป

ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัญหามลพิษ

การประเมินความเสียหายดังกล่าว กระทำได้ยากเนื่องจาก

1. ยากที่จะกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่แน่นอน
2. ยากต่อการติดตามลำดับความเสียหายที่มีผลต่อเนื่องจากทรัพยากรทางกายภาพจนถึงคุณภาพชีวิต
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหลายประเภทไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ เช่น การสูญเสียป่าไม้ทำให้เกิดความแห้งแล้งเพิ่มขึ้น การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยขิงสัตว์หรือความสมดุลทางนิเวศน์ หรือความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในลำน้ำต่างๆ และการสึกกร่อนของโบราณสถานที่มีอายุนับศตวรรษอันเนื่องมาจากก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เหล่านี้เป็นต้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย