ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดอุตรดิตถ์

เทศกาลวันลางสาดอุตรดิตถ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมผลไม้ชนิดนี้ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้น กลุ่มเกษตรอำเภอลับแล เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และสำนักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวันลางสาดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร หันมาสนใจปรับปรุงพันธุ์ลางสาดของตน ให้มีคุณภาพดีตามที่ตลาดต้องการ โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ ปลายเดือนกันยายน บริเวณสนามกีฬาพิชัยดาบหัก มีนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับลางสาด

งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพระยาพิชัย ดาบหัก กำหนดจัดงานในเดือนมกราคม นอกจากพิธีบวงสรวงแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมเสริมอีกมากมาย

งานเทศกาลวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ในวันขึ้น 8-15 ค่ำ เดือน 3 คือวันมาฆบูชาของทุกปี จะมีชาวบ้านทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาทำบุญและไหว้พระแท่นศิลาอาสน์กันเป็นจำนวนมาก

ประเพณีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระพุทธเจ้า
จัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา และถือเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มีกิจกรรมทางศาสนา และนิทรรศการ หลังจากวันวิสาขบูชา 7 วัน เรียกว่าวัน "อัฐมีบูชา" จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า  

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม