ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดอุตรดิตถ์

เทศกาลวันลางสาดอุตรดิตถ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมผลไม้ชนิดนี้ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้น กลุ่มเกษตรอำเภอลับแล เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และสำนักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวันลางสาดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร หันมาสนใจปรับปรุงพันธุ์ลางสาดของตน ให้มีคุณภาพดีตามที่ตลาดต้องการ โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ ปลายเดือนกันยายน บริเวณสนามกีฬาพิชัยดาบหัก มีนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับลางสาด

งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพระยาพิชัย ดาบหัก กำหนดจัดงานในเดือนมกราคม นอกจากพิธีบวงสรวงแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมเสริมอีกมากมาย

งานเทศกาลวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ในวันขึ้น 8-15 ค่ำ เดือน 3 คือวันมาฆบูชาของทุกปี จะมีชาวบ้านทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาทำบุญและไหว้พระแท่นศิลาอาสน์กันเป็นจำนวนมาก

ประเพณีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระพุทธเจ้า
จัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา และถือเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มีกิจกรรมทางศาสนา และนิทรรศการ หลังจากวันวิสาขบูชา 7 วัน เรียกว่าวัน "อัฐมีบูชา" จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า  

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย