ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดชุมพร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดชุมพร(3)

ที่บ้านท่ายางดังกล่าวมีวัดอยู่ 3 วัดติดๆกันคือ วัดท่ายางใต้ วัดท่ายางกลาง วัดท่ายางเหนือ เมืองชุมพรจะย้ายจากบ้านท่ายางมาอยู่ตำบลท่าตะเภา ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองขณะนี้ แต่เมื่อใดก็ไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่ปรากฎว่าเมื่อปี ร.ศ.109 (พ.ศ.2433)   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประพาสแหลมมลายู ได้เสด็จประทับแรมที่ เมืองชุมพร แล้วทรงม้า  ทรงช้างพระที่นั่งประพาสเมืองกระบุรี จังหวัดระนอง พลับพาที่ประทับอยู่ทางฝั่งใต้ของคลองท่าตะเภาโดยมีทุ่งตีนสายหนองหว้าหนองหวาย ตำบลกรอกธรณี (ตำบลตากแดด) อยู่หลังพลับพลา และได้ทรงเรือข้ามไปที่บ้านท่าตะเภาขึ้นที่บ้าน เจ้าเมือง จากหลักฐานนี้จะเห็นว่า ครั้งนั้นตัวเมืองได้มาตั้งที่ตำบลท่าตะเภาแล้ว  แต่ตัวเมืองเดิมอยู่ตรงข้ามกับบ้านทุ่งตีนสาย คือบริเวณบ้านท่าตะเภาเหมือนเดี๋ยวนี้ ตลาดท่าตะเภาเดิมอยู่ระหว่างทางรถไฟกับตลาดปัจจุบัน แล้วต่อมาเมืองได้ย้ายมาอยู่ริมคลองท่าตะเภา ทางฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นที่พักนายอำเภอเมืองชุมพรปัจจุบันและต่อมาได้ทำเป็น ศาลาที่ว่าการมลฑลด้วย

เมื่อเมืองชุมพรมาตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าตะเภาแล้ว น้ำเซาะตลิ่งพัง ได้ย้ายที่ทำการมาตั้ง ที่สนามหญ้าหน้าสโมสรข้าราชการจังหวัดชุมพร (ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบันนี้) ในสมัยที่พระสำเริงนฤปการเป็นเจ้าเมือง ต่อมาในระหว่าง พ.ศ.2460 ได้ขออนุญาตเงินสร้างศาลากลางจังหวัดชุมพรขึ้นใหม่ สร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2461 และย้ายที่ทำการมายังศาลากลางจังหวัดใหม่ในวันที่ 3  เมษายน  2462 เวลา  08.00น.ในสมัยอำมาตย์ตรีพระชุมพรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด (ปัจจุบันได้รับงบประมาณสร้างศาลากลางจังหวัดใหม่  ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดเดิม งบประมาณที่สร้าง 3,000,000.-บาท เป็นแบบตึกทรงไทย 2 ชั้น  สร็จเรียบร้อยแล้วเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 29  ธันวาคม  2512)

<<< ย้อนกลับ ||

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม