สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก


1. วัตถุประสงค์ของสังคมคือการบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
2. มนุษย์ที่มีเหตุผลย่อมต้องเลือกหาทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของตน
3. เศรษฐทรัพย์เป็นสิ่งที่หามาได้ยาก จึงเป็นของเขตในการเลือกของมนุษย์และสังคม

วัตถุประสงค์ของสังคม

1. วัตถุประสงค์ของสังคมคือ สวัสดิการสูงสุดของสังคมซึ่งขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของสังคม

2. ผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในเชิงเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ หมายความว่าผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ส่วนตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนตัวของแต่ละคน แต่ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของส่วนรวม ซึ่งถูกกำหนดโดยมโนทัศน์เกี่ยวกับจริยธรรมของสังคมที่ครอบงำการเลือกของปัจเจกชน

ตัวอย่างเช่นที่เกิดในประเทศไทยมากมาย เช่น การทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นความมักง่าย (คือมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว) ของผู้กระทำ แต่เป็นผลเสียต่อผู้อื่นหรือส่วนรวม เป็นต้น

การเลือกที่สมเหตุสมผลและขอบเขตในการเลือก

ในฐานะผู้บริโภค เขาเลือกให้ได้ความพอใจ (อรรถประโยชน์) สูงสุดจากสินค้าและบริการที่ได้มา

ในฐานะเจ้าของปัจจัย เขาเลือกใช้ (ขาย) ปัจจัยของเขาให้น้อยที่สุด เพื่อความเข้าใจ (อรรถประโยชน์) สูงสุด

ในฐานะผู้ผลิต (ผู้ประกอบการ) เขาจะเลือกหาทางให้ได้กำไรสูงสุดเพื่อความพอใจ (อรรถประโยชน์) สูงสุด

ขอบเขตของการเลือกคือ ความหาได้ยากของเศรษฐทรัพย์

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก
การหาภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต
เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพ
การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย