ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง

สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

อินเดีย (India) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย อินเดียเป็นประเทศที่ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน มีภาษาพูดรวมกันประมาณ 800 ภาษา ทางด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับ 4 ของโลก อินเดียทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดพม่า ทางตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกติดบังกลาเทศ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าไทยประมาณ 6 เท่า)

ปากีสถาน (Pakistan) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) (อูรดู) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นสมาชิกที่สำคัญของ โอไอซี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

แคชเมียร์ ซึ่งเดิมเป็นรัฐอิสระนั้นประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ แต่เรามักเรียกว่า “จามมูและ แคชเมียร์” เพราะเป็นสองจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็ได้แก่ ลาดากห์ จิลจิต บาลติสถาน และสกาดูร์ ใน ค.ศ.1947 ปากีสถานเข้ายึดครองจังหวัดต่างๆ ในแคชเมียร์ไปได้หลายจังหวัด (บางส่วนจีนก็ยึดครองอยู่) นี่เป็นสาเหตุให้แคชเมียร์เข้ารวมเป็นรัฐหนึ่งของอินเดีย ทุกวันนี้จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเดิม ซึ่งได้แก่จามมูและแคชเมียร์ ก็ยังคงอยู่ในอำนาจปกครองของอินเดีย กลุ่มมุสลิมในเขตอินเดียที่สนับสนุนการแยกตัวได้ประกาศสงครามศักดิ์สิทธิ์กับอินเดีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู และเริ่มทำการโจมตีในปี 1989 โดยส่วนมากจะโจมตีจากพื้นที่แคชเมียร์ส่วนที่เป็นของปากีสถาน รวมทั้งจากปากีสถานและอัฟกานิสถาน จนถึงทุกวันนี้ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ โดยปากีสถานเองก็เริ่มตอบโต้กองกำลังกบฏอย่างโหดเหี้ยม

 

แคว้นแคชเมียร์ หรือ กัศมีร์ เป็นดินแดนเล็กๆ บนเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอินเดียและปากีสถานต่างอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครอง เป็นสงครามศาสนาระหว่างฮินดู กับ มุสลิม ก่อนที่อินเดียกับปากีสถานจะได้เอกราชจากอังกฤษ ในเดือนสิงหาคม 1947 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเอกราชอินเดีย ปี 1947 แคชเมียร์มีอิสระ ที่จะรวมกับอินเดียหรือปากีสถานก็ได้ ในขณะที่รัฐบาลปากีสถานกล่าวว่า แคชเมียร์ควรเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถาน เพราะแคว้นนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม แต่หลังจากสหประชาชาติ มีมติออกมาหลายครั้งในเรื่องนี้ ปากีสถานก็เสนอว่า ควรจะให้ชาวแคชเมียร์ลงเสียงแสดงประชามติ กำหนดอนาคตของตนเองมหาราชาฮารี สิงห์ แห่งแคชเมียร์ ตอนแรกตัดสินใจจะเป็นเอกราช แต่ทั้งอินเดียกับปากีสถาน ปฏิเสธ ไม่ยอมให้แคชเมียร์เป็นเอกราช ในที่สุดแคชเมียร์ก็ยอมลงนามมอบอำนาจสำคัญ ๆ ให้อินเดีย เพื่อแลกการช่วยเหลือทางทหาร

นับจากนั้น แคชเมียร์กลายเป็นจุดปะทะกันระหว่างทหารอินเดียกับปากีสถาน ถึง 3 ครั้ง การ สู้รบของอินเดียและปากีสถานได้ดำเนินมาจนกระทั่งในเดือนมกราคม 1949 จึงได้มีการกำหนดเส้น แอลโอซีหรือเส้นกำหนดการหยุดยิง (Line of Control: LoC) และในปี 1972 ได้มีการปรับแต่งเส้น แอลโอซี ทำให้ปัจจุบันเส้นแอลโอซีแบ่งแคชเมียร์ออกเป็น 2: 1 โดยอินเดียได้ครอบครองพื้นที่ 2 ใน 3 ของแคชเมียร์ เขตอินเดียทางตะวันออกและใต้ มีประชากรราว 9 ล้านคน ส่วนที่เหลือเป็นของปากีสถานที่เรียกว่าอาซัดแคชเมียร์ ทางเหนือและตะวันตก มีประชากรราว 3 ล้านคน นอกจากนั้น จีนก็ยึดพื้นที่ของแคชเมียร์ส่วนหนึ่งไปด้วย

ในระหว่างที่อินเดียกับปากีสถานแย่งกันอ้างสิทธิเหนือดินแดนแห่งนี้ ก็เกิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนระบาดอย่างหนักมาตั้งแต่ปี 1989 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในแคชเมียร์อินเดีย ได้จับอาวุธต่อสู้เพื่อแยกดินแดนดังกล่าวออกจากอินเดีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 30, 000 คน ซึ่งอินเดียกล่าวหาว่าปากีสถานให้การสนับสนุนกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงเหล่านี้

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐแองโกลา
สาธารณรัฐบุรุนดี
คอเคซัสและรัสเซีย
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์)
เอธิโอเปีย ,รัฐเอริเทรีย ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินเดีย ,สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิรัก
รัฐอิสราเอล ,สาธารณรัฐเลบานอน
รัฐอิสราเอล กับปาเลสไตน์
สาธารณรัฐตุรกี ,เคอร์ดิสถาน
โคโซโว (ยูโกสลาเวีย)
สหรัฐเม็กซิโก
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐซูดาน
สหภาพพม่า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย