ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส

ศรีลังกากล่าวว่าประเทศของตนมีพงศาวดารประวัติศาสตร์ลักษณ์อักษรต่อเนื่องกันที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก โดยได้บันทึกความตึงเครียดขัดแย้งในประเทศแห่งนี้ไว้ย้อนหลังกลับไปถึง 237 ปีก่อนคริสต์กาล ลัทธิชาตินิยมได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นในศตวรรษที่ 20 ชาวสิงหล (มีจำนวน 74% ของประชากร) มองว่าเอกภาพของศรีลังกานั้นต้องดำเนินไปพร้อมๆ กับหลักความเชื่อของศาสนาพุทธ และพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกเกาะหรือการจะให้ชาวทมิฬ (12% ของประชากร นับถือศาสนาฮินดู) มีอิสระในการปกครองตัวเองมากกว่านี้ในปี 1931 อังกฤษยินยอมให้ซีลอน (ศรีลังกา) ปกครองตนเอง และศรีลังกาก็ได้เอกราชเต็มตัวในปี 1948 เอส. ดับเบิลยู. อาร์. ดี. บันดราไนเก ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 1956 เขาเป็นฝ่ายชาตินิยมสิงหล ชัยชนะครั้งนี้ทำให้เขาประกาศให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการของประเทศ รวมทั้งออกมาตรการอื่นๆ เพื่อต่อต้านชาวทมิฬออกมาด้วย ความตึงเครียดและความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายยิ่งเพิ่มทวีขึ้นนับจากปี 1956 ในกลางทศวรรษที่ 70 ชาวทมิฬได้เรียกร้องขอจัดตั้งรัฐอิสระในภาคเหนือและตะวันออกของประเทศ ในการเลือกตั้งเมื่อปี 1977 พรรคทียูแอลเอฟ ซึ่งสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระได้ชัยชนะในพื้นที่ของชาวทมิฬ ขณะที่กลุ่มอื่นๆ อย่างเช่น กลุ่มปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (แอลทีทีเอ) ได้เริ่มใช้ความรุนแรงเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันนั้น ในปี 1983 ศรีลังกาได้ตกอยู่ในห้วงแห่งความรุนแรงอย่างเต็มรูปแบบ

ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามเป็นระยะๆ ที่จะหาข้อยุติของความขัดแย้งดังกล่าว แต่ทั้งหมดก็ไม่เคยได้ผล ในปี 1995 รัฐบาลได้เปิดฉากการโจมตีพยัคฆ์ทมิฬอย่างเต็มที่ โดยดินแดนที่สำคัญที่ยึดไว้ได้ในเดือนเมษายน 1996 คือคาบสมุทรจาฟนา แต่กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬก็ยังคงโจมตีกองทหารและใช้ระเบิดพลีชีพ มาถึงเดือนพฤษภาคมปี 2000 คาบสมุทรจาฟนาตกอยู่ในความควบคุมของกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอย่างสิ้นเชิง เป็นเหตุให้ศรีลังกาต้องขอความช่วยเหลือจากอินเดียในการถอนทหารจำนวนนับพันออกจากที่นั่น การต่อสู้ที่รุนแรงโหดเหี้ยมยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ มีประชาชนที่ถูกฆ่าตายไปแล้วประมาณ 50,000 คนจากการต่อสู้ครั้งนี้

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐแองโกลา
สาธารณรัฐบุรุนดี
คอเคซัสและรัสเซีย
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์)
เอธิโอเปีย ,รัฐเอริเทรีย ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินเดีย ,สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิรัก
รัฐอิสราเอล ,สาธารณรัฐเลบานอน
รัฐอิสราเอล กับปาเลสไตน์
สาธารณรัฐตุรกี ,เคอร์ดิสถาน
โคโซโว (ยูโกสลาเวีย)
สหรัฐเม็กซิโก
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐซูดาน
สหภาพพม่า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย