สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กรณีปราสาทพระวิหาร

ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร และการเจรจาเขตแดนไทย - กัมพูชา
50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร
สรุปข้อมูลสถานะของคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

 

กระทรวงการต่างประเทศ

คำตัดสินวันที่ 15 มิถุนายน 2505 (ค.ศ. 1962)

(ในส่วนของ Operative Paragraph = ข้อบทปฏิบัติการ หรือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม)

    ศาลโดยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 ลงความเห็นว่า ปราสาท พระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา “The Court, by nine votes to three, finds that the Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia;”
    ศาลโดยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 ลงความเห็นว่าประเทศไทย มีพันธะที่จะต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจ ผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลซึ่ง 16 ประเทศไทยส่งไปประจำอยู่ที่ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกล้เคียง อาณาเขตของกัมพูชา

    “finds in consequence, by nine votes to three, Thailand is under an obligation to withdraw any military or police forces, or other guards or keepers, stationed by her at the Temple, or in its vicinity on Cambodian territory;”
    ศาลโดยคะแนนเสียง 7 ต่อ 5 ลงความเห็นว่า ประเทศไทย มีพันธะที่จะต้องคืนให้แก่กัมพูชา บรรดาวัตถุชนิดที่ได้ระบุไว้ในคำแถลง สรุปข้อห้าของกัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยอาจจะได้โยกย้ายออกไปจาก ปราสาทหรือบริเวณพระวิหาร นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เข้าครอบครอง พระวิหารเมื่อ ค.ศ. 1954

    “by seven votes to five, that Thailand is under an obligation to restore to Cambodian any objects of the kind specified in Cambodia’s fifth Submission which, may, since the date of the occupation of the Temple by Thailand in 1954, have been removed from the Temple or the Temple area by the Thai authorities.”

ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ได้พิพากษาชี้ขาดเรื่องเส้น เขตแดนระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ได้พิพากษาว่า เขตแดนจะต้องเป็นไปตามแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย