สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า
ในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2449


...... ในการซึ่งควรจะยกมากล่าวให้ปรากฎในมงคลสมาคมนี้ได้หลายอย่างคือ การปกครองท้องที่ตามหัวเมืองในศกนี้ เมื่อแลเห็นว่าบ้านเมืองเจริญขึ้น จึงได้จัดวิธีปกครองหัวเมือง บางมณฑล ให้สมควรแก่กาล คือได้ให้รวมเมืองจันทบุรี เมืองระยอง เมืองขลุง 3 เมือง จัดเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่ามณฑลจันทบุรีมณฑลหนึ่ง แยกบริเวณ 7 หัวเมือง ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช จัดการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลเรียกว่า มณฑลปัตตานีอีกมณฑลหนึ่ง กับได้จัดวิธีการปกครองหัวเมืองขึ้น นครเชียงใหม่ นครน่าน นครลำปาง นครลำพูน บรรดาอยู่ข้างฝ่ายเหนือในลุ่มลำน้ำของ รวมเป็นมณฑลพายัพเหนือ อยู่ในความตรวจตราปกครองของข้าหลวง ตั้งที่ว่าการ ณ เมืองเชียงรายแห่งหนึ่ง

....... ในปีนี้ได้เลิกบ่อนเบี้ยหมดแล้วทุกหัวเมือง ยังคงมีอยู่แต่ในจังหวัดกรุงเทพฯ บ่อนเหล่านี้คงจะเลิกได้หมด ในภายหน้า

การรถไฟสายเหนือได้เปิดใช้แล้วถึงปากน้ำโพ แลยังกำลังวางรางต่อไปในตอนเมืองพิษณุโลก สายตะวันออกที่จะทำไปแม่น้ำบางปะกง ได้ถมดินสำเร็จมากแล้ว ..... ได้ตรวจทางรถไฟ หมายจะทำต่อไป จากเมืองพิชัย แยกไปเมืองสวรรคโลกสายหนึ่ง จากเมืองนครชัยศรีขึ้นไป เมืองสุพรรณบุรี แลเมืองอุทัยธานีอีกสายหนึ่ง ตรวจทางรถไฟต่อแต่เมืองเพชรบุรีลงไปทางมณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช จนถึงมณฑลปัตตานีสายหนึ่ง แยกจากมณฑลนครศรีธรรมราชไปมณฑลภูเก็ตสายหนึ่ง ..... การโทรเลข ได้ต่อสายใช้ได้ถึงเมืองตรัง เมืองกระบี่ เมืองพังงา แลเมืองภูเก็ตอีกสายหนึ่ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย