สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

  1. จุดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเกิดจากความความสมดุลของตลาดสินค้า ตลาดเงินภายในประเทศและตลาดเงินต่างประเทศ ความสมดุลในตลาดสินค้าแสดงได้โดยเส้น IS ความสมดุลในตลาดเงินแสดงได้โดยเส้น LM และความสมดุลในตลาดเงินตราแสดงได้โดยเส้น FE
  2. เมื่อมีการปรับค่าเงิน เส้น IS LM และเส้น FE เลื่อนเปลี่ยนแปลงไป ในกรณีของการลดค่าเงิน IS เลื่อนขึ้นมาทางขวา LM เลื่อนขึ้นไปทางซ้าย ส่วน FE เลื่อนลงมาทางขวา
  3. ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวการปรับค่าเงินต่ำลงทำให้เส้น IS LM และ FE เป็นไปในลักษณะเดียวกับการลดค่าเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การคงอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ประเทศเสียทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและทำให้ปริมาณเงินในประเทศต่ำลงในที่สุด

การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายการเงินการคลังที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติโดยใช้ IS และ LM

  1. จุดดุลยภาพรวมคือจุดตัดเส้น IS LM และ FE เส้น FE มีค่าความชันเป็นบวกเนื่องจากในระดับรายได้ที่สูงขึ้นจำเป็นต้องมีระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย เพื่อช่วยในการดึงดูดทุนจากต่างประเทศมาชดเชยการนำเข้าที่สูงขึ้น
  2. กรณีที่ประเทศประสบปัญหาการว่างงาน แต่ภาวะดุลการชำระเงินอยู่ในลักษณะสมดุล นโยบายที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าว ก็คือการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวพร้อมกับนโยบายการเงินแบบหดตัว

ผลของกรณีการลดค่าเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่มีต่อ IS LM และ FE

การลดค่าเงินทำให้เส้น IS ขยับไปทางขวา ทำให้เส้น LM ขยับขึ้นไปทางซ้ายและเส้น FE ขยับลงมาทางขวาการที่ประเทศเกิดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินอาจแสดงได้โดยการที่เส้น IS และ LM ตัดกัน ณ จุดใดจุดหนึ่งทางขวาของเส้น FE การลดค่าเงินทำให้ตลาดสินค้า ตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศปรับตัวเข้าสู่จุดดุลภาพ เพราะการลดค่าเงินทำให้ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับการที่ภาวะดุลการค้าดีขึ้น

ผลของกรณีการปรับค่าเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวที่มีต่อ IS LM และ FE

  1. การใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวจะทำให้เส้น LM ขยับเลื่อนมาทางขวาทำให้ดุลยภาพที่เกิดจากจุกตัดของเส้น IS-LM หรือดุลยภาพการผลิตและทางการเงินนั้น ก่อให้เกิดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินด้วยสาเหตุทั้งสภาพของบัญชีทุนและบัญชีการค้า
  2. การปรับอัตราแลกเปลี่ยนจะทำให้เกิดดุลภาพ ณ จุดใหม่ซึ่งได้จากการปรับตัวของตลาดสินค้า ตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศโดยมีการเปลี่ยนแปลงเส้น IS LM และ FE การคงอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ธนาคารกลางจำต้องนำทุนสำรองออกมารวมกับเงินตราในมือของประชาชนทำให้เส้น LM เลื่อนกลับไปทางซ้ายจนกระทั่งตัดกับเส้น IS และ FE ณ ระดับรายได้ที่ต่ำและระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูง

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย